Adatvédelmi irányelvek

HomeAdatvédelmi irányelvek
Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A(z) atekapud.hu adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: A Te kapud
Székhely: 8640 Fonyód, Lenke u 14
Weblap: www.atekapud.hu
Kapcsolattartás: Dorogi Gabriella
Telefon: 06/30 866 0877
E-mail: gabi.dorogi@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: XX. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

1.         Adakezelési célok (KIVÁLASZTANDÓ)
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
           a) Kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és
ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
           b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
           c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
           d) belső adminisztráció megkönnyítés;
2.      Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok
           a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
           b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja,
érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
           c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
           d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ponte) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont.  Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem  történik.
           f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontg) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a XX e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

           A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
           Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintett jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

4 Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

 

Tevékenység Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név
Lakcím
(adószám)
számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység Név
Lakcím
(adószám)
számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Könyvelő Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Név
Telefonszám
E-mail cím
Időpont egyeztetés, lemondások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik egy év
Hírlevél küldés Név
Becenév
E-mail cím
Ajánlás, új szolgáltatások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont hírlevél szolgáltató hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig
Regisztrációs adatok Név
Telefonszám
E-mail cím
Ügyfél-account létrehozása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Webes tárolás: XX Kft. egy év
Megrendelés teljesítése Név
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím
Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont Logisztikai partner öt év
Ügyfélszolgálati felvilágosítás telefonon Név
Telefonszám
fogyasztói igény felmérése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pon Nem történik 1 év
Panaszkezelés Név
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím
fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont irodavezető jogi tanácsadó öt év
Visszahívások Név
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím
fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont irodavezető 3 hónap
Video felvétel készítése Név
Telefonszám
vagyon és személybiztonság GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont Nem történik 1 hónap
image
https://atekapud.hu/wp-content/themes/maple/
https://atekapud.hu/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/atekapud/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off